Żółte Wody i Korsuń w polskiej historiografii wojskowej

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 4 (2000) s. 35-48
Maciej Franz

 

do góry