Popularyzacja broni pancernej lat 1919-1939 w polskich publikacjach do 1989 r.

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 4 (2000) s. 103-115
Jarosław J. Piątek

 

do góry