Publikacje Instytutu Historii UAM

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 4 (2000) s. 117-119

 

do góry