Problrmatyka historycznowojskowa na łamach "Kwartalnika Historycznego" w latach 1887-2000

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 6 (2002) s. 9-34
Zbigniew Pilarczyk

 

do góry