Franciszek Skibiński - generał, historyk, teoretyk myśli wojskowej (1899-1991)

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 6 (2002) s. 63-72
Jarosław J. Piątek

 

do góry