Ocena stanowiska historiografii polskiej wobec powstań śląskich i plebiscytu

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 8 (2004) s. 32-48
Andrzej Wojtaszak

 

do góry