Przypomnienie bohaterskiej obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 8 (2004) s. 135-140

 

do góry