Wpływ zmian układu bilansu na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 218 (2008) s. 109-132
Ewa Stasiukiewicz

 

do góry