Typologia dotacji z budżetu państwa a cele dotowania samorządu terytorialnego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 218 (2008) s. 193-201
Beata Guziejewska

 

do góry