Wybrane formy realizacji zadań przez gminy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 218 (2008) s. 395-404
Dagmara Hajdys

 

do góry