Sekurytyzacja : innowacyjne narzędzie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 233 (2010) s. 191-203
Ewa Szabłowska

 

do góry