Wspomnienie o Wandzie Piłsudskiej 1918-2001

Przegląd Pruszkowski, Numer 1 (2002) s. 56-58
Tadeusz Jaros

 

do góry