Subiektywna jakość życia a zasoby kapitału ludzkiego mieszkańców miast poprzemysłowych 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 61 (2017) s. 61-76
Agnieszka Michalska-Żyła

 

do góry