O amerykańskich "Polonikach" Rembrandta, czyli bajka o Perlce i Bucie

Rocznik Historii Sztuki, Tom 33 (2008) s. 45-51
Zdzisław Żygulski

 

do góry