Sprawozdanie z XVII corocznej czesko-polsko-słowackiej konferencji naukowej, Bojnice 6—7 września 2016 r.

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Numer 2 (2016) s. 129-132
Klaudia Cholewa, Katarzyna Zawada, Małgorzata Piekarska

 

do góry