Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Konkursie im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Problemy Współczesnej Kryminalistyki, Tom 17 (2013) s. 175-176

 

do góry