Bonsai jako artystyczna tradycja dalekowschodnia

The Artistic Traditions of non-European Culture, Tom 1 (2009) s. 97-104
Katarzyna Pietraszko, Michał Czajowski

 

do góry