Obejmując góry i doliny: podróż na Wschód. Próba analizy historycznej spuścizny i estetyki tajwańskiego malarstwa tuszem

The Artistic Traditions of non-European Culture, Tom 1 (2009) s. 151-162
Shu-ping Shih

 

do góry