Nowe badania muszą być lepiej rozpowszechniane, ponieważ od tego zależy przyszłość społeczeństw

Res Rhetorica, Numer 1 (2018) s. 96-98
Andy Tattersall

 

do góry