Magister Maria Janeczko i pięcioletnie Pomaturaltne Studia Logopedyczne z Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Logopedia, Tom 25 (1998) s. 12-13
Halina Mierzejewska

 

do góry