Ikonograficzne przedstawienie treści dogmatu trynitarnego na przykładzie ikony Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 2 (2017) s. 19-32
Jan Paweł Strumiłowski Ocist

 

do góry