Joseph Woelfl – życie i działalność artystyczna

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, Numer 37 (2) (2018) s. 27-61
Ewa Bogula

 

do góry