Johann Baptist Schiedermayr – życie i twórczość. Przyczynek do monografii

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, Numer 37 (2) (2018) s. 63-99
Jolanta Bujas

 

do góry