Postavenie Slovenskej Republiky v medzinárodnom krízovom manažmente

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 27 (2017) s. 70-88
Boris Ďurkech, Jozef Švarný

 

do góry