Logopedyczne Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 2(5) (2001) s. 19
Dorota Szymura

 

do góry