Zasób słownika czynnego i biernego, dotyczący części ciała ludzkiego, narządów wewnętrznych człowieka i ich nazw potocznych używanych przez dzieci 6-letnie

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 2(5) (2001) s. 35-37
Agnieszka Jakielaszek

 

do góry