Terapia logopedyczna w przypadku głębokiej afazji sensoryczno-motorycznej

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 2(5) (2001) s. 40-45
Dorota Szymura

 

do góry