Repetytorium z terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, część V. Metodyka postępowania logopedycznego w przypadku afazji motorycznej kinestetycznej (aferentnej)

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1(25) (2011) s. 68-89
Jolanta Panasiuk

 

do góry