Zofia Kordyl (1920-2009) jednym z prekursorów w dziedzinie badań psychologicznych nad istotą afazji dziecięcej

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1(25) (2011) s. 109-113
Elżbieta Maria Minczakiewicz

 

do góry