XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego połączona z Walnym Zebraniem Członków PTL "200 lat logopedii w Polsce" ; Program XVII Zjazdu PTL

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 2(26) (2011) s. 13-16

 

do góry