Pedagogika nowoparadygmatyczna

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Tom 56 (2017) s. 112-116
Andrzej Pawłucki , Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.), Wojciech Błażejewski (aut. dzieła rec.), Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Wojciech J. Cynarski, Wojciech Błażejewski, Wojciech Pasterniak, "Pedagogika nowoparadygmatyczna. W poszukiwaniu nowych inspiracji i aplikacji pedagogicznych", Rzeszów 2016

 

do góry