"Вопросы логопедии: Недостатки речи, чтения и письма у учащихся младших классов" = "Zagadnienia logopedii. Wady mowy, czytania i pisania u uczniów klas młodszych", под редакцей P. E Левиной, Mocквa 1959 : [recenzja]

Logopedia, Tom 2 (1961) s. 32-34
Czesława Szczerbowa , P. E. Левина (aut. dzieła rec.)

 

do góry