Rejestr trudności leksykalnych u osób w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia alzheimerowskiego

Logopedia, Tom 42 (2013) s. 179-191
Aneta Domagała

 

do góry