Ćwiczenia w zakresie narracji w otępieniu alzheimerowskim : Problem zaburzeń pisania

Logopedia, Tom 41 (2012) s. 169-182
Aneta Domagała

 

do góry