Ciągłość tradycji staroruskiej monodii cerkiewnej na przykładzie wybranych dogmatyków ośmiu skal modalnych z Irmologionów Ławrowskiego i Supraskiego

Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom 15, Numer 1 (2018) s. 23-50
Daniel Antoni Sawicki

 

do góry