Ekfraza homerycka w perspektywie kulturowego wymiaru percepcji wzrokowej

Rocznik Antropologii Historii, Tom 4, Numer 1 (6) (2014) s. 275-321
Michał Rydlewski

 

do góry