Budowa i analiza haseł w historycznym słowniku polskich terminów biznesowych z lat 1870-1914 z wykorzystaniem teorii semantyki prototypu oraz semantyki ramowej

Acta Neophilologica, Tom 19, Numer 1 (2017) s. 107-121
Paulina Gajda-Gałuszka

 

do góry