Problemy lingwistycznego opisu kategorii prototypowych : na przykładzie kategorii pojęciowej "robak"

Acta Neophilologica, Tom 19, Numer 1 (2017) s. 123-134
Ewelina Pędzich

 

do góry