Przyimki jako znaczniki różnych konceptualizacji: analiza zagadnienia na przykładzie języka włoskiego

Acta Neophilologica, Tom 19, Numer 1 (2017) s. 135-145
Katarzyna Kwapisz-Osadnik

 

do góry