Ciało osaczone lustrami, czyli problem cielesności istoty ludzkiej wobec dyskursu zwierciadła we współczesnej myśli humanistycznej

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Tom 36 (2012) s. 38-44
Kamila Luft

 

do góry