Istota procesów innowacyjnych w gospodarce rynkowej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 2 (2005) s. 57-76
Witold Kasperkiewicz, Kazimierz K. Bloch

 

do góry