ТОСКА, czyli jak się mówi o smutku po rosyjsku i po polsku (na wybranych przykładach literackich)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, Tom 12 (2017) s. 266-277
Leokadia Styrcz-Przebinda

 

do góry