Święta Rodzina – żywą ikoną Trójcy Świętej

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 25 (2018) s. 69-82
Paweł Błasiak

 

do góry