Sprawozdanie z konferencji naukowej Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologicznej, Koszalin, 18 listopada 2017 r.

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 25 (2018) s. 285-294
Łukasz Bilski

 

do góry