"Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państwa", Grażyna Baranowska, Warszawa 2017 ; "Międzynarodowa konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska", Przemysław Domagała, Warszawa 2017 : [recenzja]

The Polish Review of International and European Law, Tom 6, Numer 2 (2017) s. 109-115
Michał Balcerzak , Grażyna Baranowska (aut. dzieła rec.), Przemysław Domagała (aut. dzieła rec.)

 

do góry