Przyczyny niedopasowania studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej wobec pierwszego pracodawcy

Problemy Profesjologii, Numer 2 (2016) s. 123-135
Adam Sulich

 

do góry