Wschodnioeuropejska odyseja Leona Degrelle'a : walońscy ochotnicy Waffen SS (1943-1945) na froncie wschodnim

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 49, Numer 2 (2014) s. 127-163
Hubert J. Kuberski

 

do góry