Sanktuaria i pielgrzymki

Salvatoris Mater, Tom 18, Numer 1/4 (2016) s. 553-556
Stanisław C. Napiórkowski , Cz. Krakowiak (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Cz. Krakowiak, „Sanktuaria i pielgrzymki. Teologia, liturgia i pobożność ludowa”, Lublin 2016

 

do góry