„Wydarzenie fatimskie sto lat później. Historia, przesłanie i aktualność” : 24. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny Fatima, 6-11 września 2016 roku

Salvatoris Mater, Tom 18, Numer 1/4 (2016) s. 567-568

 

do góry