Podsumowanie prac w Grupie Polsko-Słowackiej podczas XXIV Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Fatimie w dniach 7-9 IX 2016 r.

Salvatoris Mater, Tom 18, Numer 1/4 (2016) s. 568-570
Janusz Lekan

 

do góry